Anders Ågren

Förbundsfullmäktige

Idag har vi sammanträde med Region Västerbottens förbundsfullmäktige i Umeå. På ärendelistan finns bl.a. delårsbokslut 2013, budget 2014, antagande av Regional utvecklingsplan för Västerbotten 2014-2020, justeringar av bolagsordningar, revideringar av ägardirektiv, revidering av Regionalt Trafikförsörjningsprogram m.m. Förmiddagen kommer dock inledas…

Hälsosamma Sverige

Vid moderaternas arbetsstämma som gick av stapeln den 17-20 oktober i Norrköping behandlades och fastställdes ett flertal propositioner, som vi kommer att ha till underlag när vi fastställer den politik vi går till val på 2014. Flera arbetsgrupper hade arbetat inför stämman med…

Hälsosamma Sverige

Vid moderaternas arbetsstämma som gick av stapeln den 17-20 oktober i Norrköping behandlades och fastställdes ett flertal propositioner, som vi kommer att ha till underlag när vi fastställer den politik vi går till val på 2014. Flera arbetsgrupper hade arbetat inför stämman med…

Hälsosamma Sverige

Vid moderaternas arbetsstämma som gick av stapeln den 17-20 oktober i Norrköping behandlades och fastställdes ett flertal propositioner, som vi kommer att ha till underlag när vi fastställer den politik vi går till val på 2014. Flera arbetsgrupper hade arbetat inför stämman med…