Anders Ågren

Mindre klasser i skolan

Jag noterar att Lennart Holmlund på sin blogg är stolt över socialdemokraternas budgetförslag på riksnivå, där man vill satsa pengar på att minska klasstorlekarna i grundskolan under kommande år. Men varför har han och socialdemokraterna bekämpat samma förslag här hemma…

Mindre klasser i skolan

Jag noterar att Lennart Holmlund på sin blogg är stolt över socialdemokraternas budgetförslag på riksnivå, där man vill satsa pengar på att minska klasstorlekarna i grundskolan under kommande år. Men varför har han och socialdemokraterna bekämpat samma förslag här hemma…

Oroväckande överfall

Den senaste tiden har 17 kvinnor blivit överfallna och antastade nattetid i området runt IKSU, Tvistevägen och Ålidhem. I ett fall har förövaren, som misstänks vara densamme i fallen, hotat med kniv. Alla överfall följer samma mönster. Det här är…

Oroväckande överfall

Den senaste tiden har 17 kvinnor blivit överfallna och antastade nattetid i området runt IKSU, Tvistevägen och Ålidhem. I ett fall har förövaren, som misstänks vara densamme i fallen, hotat med kniv. Alla överfall följer samma mönster. Det här är…