Anders Ågren

Framtidens Umeå!

I dagens VK finns en helsida där alla gruppledare intervjuas om betydelsen av de nya översiktsplanerna som skall antas på måndag. Bilden ovan kommer från artikeln. Moderaterna tillhör dem som är mycket nöjda. Till grund för hela översiktsplanearbetet, är en positiv syn…

Framtidens Umeå!

I dagens VK finns en helsida där alla gruppledare intervjuas om betydelsen av de nya översiktsplanerna som skall antas på måndag. Bilden ovan kommer från artikeln. Moderaterna tillhör dem som är mycket nöjda. Till grund för hela översiktsplanearbetet, är en positiv syn…

SKL-styrelse m.m

Ska strax promenera iväg till SKL-huset. Vi inleder med M-grupp, sedan träff med Alliansens företrädare och avslutar med att styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting sammanträder.  Därefter hem till Umeå igen. Apropå Alliansen så kom det en ny opinionsundersökning idag…

SKL-dagar

Åkte ner till Stockholm med morgonflyget. Nu på plats på Hornsgatan 20, där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sina sammanträden. Merparten av landets främsta politiker – från alla partier – inom kommun, landsting och regioner ses här en gång i…