Anders Ågren

Valfullmäktige

Idag sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige i Umeå för första gången. Det är början på den nya mandatperioden, och det ska bli intressant att se hur de kommande åren kommer att bli. Vid dagens möte väljs partiernas representanter till kommunens olika…

Valfullmäktige

Idag sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige i Umeå för första gången. Det är början på den nya mandatperioden, och det ska bli intressant att se hur de kommande åren kommer att bli. Vid dagens möte väljs partiernas representanter till kommunens olika…

Grattis Katja och Caroline!

I helgen har Moderata Ungdomsförbundet haft förbundsstämma i Lund, och det blev glädjande nyheter för Umeås och Västerbottens del. I det nyvalda presidiet  är nu två av tre bosatta i Umeå. Katja Isacsson, tillika vice gruppledare i vår kommunfullmäktigegrupp, valdes till ny…

BNP-tillväxten 5% i år!

Enligt Konjunkturinstitutet (KI) så utvecklas den svenska ekonomin rekordstarkt just nu. De skriver upp tillväxten till fem procent i år och konstaterar att optimismen i den privata tjänstesektorn aldrig har varit så stor. Alla sektorer i näringslivet bidrar till lyftet.…