Anders Ågren

Sommar på bloggen

Tänkte göra ett litet uppehåll från bloggandet här på VK under de kommande sommarveckorna. Även politiken, på riks- , regional- och lokalplanet, går in i ett lite lugnare tempo. Om något högaktuellt dyker upp så gör jag kanske ett undantag…

Tråkigt besked

Har på morgonen nåtts av nyheten att Sven-Otto Littorin slutar som minister p.g.a. privata skäl. En uppslitande vårdnadstvist som pågått under några år, och den massmediala bevakningen som gått ut över hans tre barn, har gjort att han inte längre…