Anders Ågren

Stockholm över dagen

Är uppe tidigt idag för att åka till Stockholm. Vi har möte med den kommunpolitiska arbetsgrupp som jag ingår i för moderaterna på nationell nivå, där uppdraget är att arbeta fram ett nytt kommunpolitiskt program till partistämman år 2011. Gårdagens…

Dags för fullmäktige

Så var det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde. Förmiddagen ägnas åt information från de kommunala bolagen, och hur det gått för dem under föregående år. Efter lunch blir det enligt ärendelistan. Själv har jag bl.a. två enkla frågor som ska diskuteras…