Anders Ågren

Ingen gemensam budget för s-v-mp

Igår kom oppositionspartiernas budgetmotioner, som svar på vårpropositionen. Sossarnas ansvarslösa löfteskarusell fortsätter tydligen, för att inte tala om miljöpartiets och vänsterns förslag. För inte heller denna gång lämnar oppositionen något gemensamt förslag utan lägger tre olika motioner. Mona Sahlin har…

Ingen gemensam budget för s-v-mp

Igår kom oppositionspartiernas budgetmotioner, som svar på vårpropositionen. Sossarnas ansvarslösa löfteskarusell fortsätter tydligen, för att inte tala om miljöpartiets och vänsterns förslag. För inte heller denna gång lämnar oppositionen något gemensamt förslag utan lägger tre olika motioner. Mona Sahlin har…

(S) sviker lärare och elever i Umeå

Så var det dags för kommunfullmäktigesammanträde. Vi ska debattera och diskutera en rad frågor – årsredovisning, ett antal motioner, finansieringsavtal för ringleden och några interpellationer – däribland en Alliansinterpellation om klasstorlekarna på högstadiet. Förra året beslutade fullmäktige nämligen att bifalla…

(S) sviker lärare och elever i Umeå

Så var det dags för kommunfullmäktigesammanträde. Vi ska debattera och diskutera en rad frågor – årsredovisning, ett antal motioner, finansieringsavtal för ringleden och några interpellationer – däribland en Alliansinterpellation om klasstorlekarna på högstadiet. Förra året beslutade fullmäktige nämligen att bifalla…

På plats i Örebro

Idag inleds den moderata kommunala rikskonferensen i Örebro. Vi kommer inledningsvis att få lyssna bl.a. till partisekreterare Per Schlingmann som talar på temat "Med sikte på Europavalet". Därefter blir det rad seminarier, och en särskild punkt på programmet är diskussion…

På plats i Örebro

Idag inleds den moderata kommunala rikskonferensen i Örebro. Vi kommer inledningsvis att få lyssna bl.a. till partisekreterare Per Schlingmann som talar på temat "Med sikte på Europavalet". Därefter blir det rad seminarier, och en särskild punkt på programmet är diskussion…