Konstfackskandalen…

Läser i DN att elever vid Konstfack nu kritiserar sin rektor för att denne tagit avstånd för den skadegörelse och olagligheter som bl.a. den omtalade konststudenten gjort sig skyldig till. De menar att deras uppgift till viss del är att bryta mot lagar och normer och konstaterar ‘I viss mån sysslar vi med lagöverträdelser.’

Jaha, men i så fall får konststudenterna också finna sig i att dömas i enlighet med de lagar som finns i Sverige. Den skadegörelse som skedde i spårvagnen skulle visst kunna innebära som högst fyra års fängelse, om jag är rätt informrad. Rätt ska vara rätt – konststudenter har ingen egen fil där de kan jävlas med människor och agera huliganer. Då får dom ta sitt straff också. Men då är det kanske inte lika kul längre?

Ser för övrigt att s-politikern i Umeå, Erik Bergquist, hävdar att den kissande konstnären på Norrlandsoperan gav Umeå bra reklam(!!). Hmmmm. Bra reklam? Ungefär lika bra reklam som den reklam Konstfack nu har fått av sina kriminella studenter.