Holmlund=solsting, Sekab m.m.

Idag har vi styrelsemöte med Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm. Allvarliga diskussioner pågår på mötena och i korridorerna – med politiker och ekonomer – inte minst mot bakgrund av de försämrade skatteprognoserna för kommunerna och landstingen i landet. Samtidigt blir det nästan tragikomiskt när jag ser hur Lennart Holmlund gör sina utspel på hemmaplan i Umeå.

Lennart Holmlund (s) verkar ha fått riktigt solsting i sin senaste blogg. Han är förmodligen den enda i hela VÄRLDEN som på fullt allvar tror att det är den borgerliga regeringen som orsakat den globala finanskrisen och som nu ger allvarliga ekonomiska konsekvenser i alla länder runt om på jordklotet. Hur korkad får man vara? Och att tro att det har något med skattesänkningar att göra. Han borde slå en signal till någon av alla hans s-kollegor i landet som kanke har lite bättre insyn…

Även om det ser mörkt ut kommande år, och förmodligen mörkare än vad som idag befaras, så står Sverige väl rustat jämfört med övriga länder i Europa. Stabila statsfinanser och en regeringen som förmår hålla kursen.

Avslutningsvis så nås vi av rapporter på nätet om de senaste turerna i Sekab. Umeå kommun måste avveckla sitt engagemang i bolaget så fort det bara går. Skattebetalarna har förlorat tillräckligt mycket pengar nu, och det i sig är ju fördj-ligt. Kommunala bolag ska inte leka med skattebetalarnas pengar.