Hur går arbetet med mindre klasstorlekar på högstadiet?

Idag lämnade vi gruppledare i Allians för Umeå in en interpellation, med anledning av beslutet att minska klasstorlekarna på högstadiet i Umeå kommun.

Fullmäktige beslutade nämligen den 26 maj 2008 att bifalla en motion från Allians för Umeå, vilket innebar ett uppdrag till för- och grundskolenämnden tillsammans med kommundelarna att minska elevgruppernas storlek i högstadiet. I det underlag som fanns inför kommunfullmäktige lyftes det fram att den genomsnittliga klasstorleken var 23 elever per undervisningsgrupp exklusive de åtta undervisningsgrupper för elever med särskilda behov.

Från Alliansens sida ville vi tillföra 18 miljoner kronor per år för att underlätta minskningen av antalet elever per klass, men det fick nej av (S) när budgeten för 2009 antogs. Nu har det snart gått ett år sedan beslutet togs och några resultat borde rimligen kunna synas.

Därför har vi ställt följande frågor till Margareta Rönngren (S): Hur ser strategin ut för att minska klassernas storlek på högstadiet?, Hur stor är den genomsnittliga klassen för det här läsåret? och hur snabbt ska klasstorlekarna minskas?