Livstid borde vara livstid

Den livstidsdömde Åmselemördaren ska släppas fri på måndag. Juha Valjakkala, som 1988 kallblodigt avrättade tre personer – far, mor, son – släpps alltså fri trots de brott han begått och trots att han rymt upprepade gånger. Risken att han ska göra sig skyldig till nya brott bedöms som stor.

Det här är fullständigt åt skogen. Valjakkala har inte sonat sitt brott, utan borde få stanna kvar i fängelset. Livstid borde vara livstid.

Livstid borde vara livstid

Den livstidsdömde Åmselemördaren ska släppas fri på måndag. Juha Valjakkala, som 1988 kallblodigt avrättade tre personer – far, mor, son – släpps alltså fri trots de brott han begått och trots att han rymt upprepade gånger. Risken att han ska göra sig skyldig till nya brott bedöms som stor.

Det här är fullständigt åt skogen. Valjakkala har inte sonat sitt brott, utan borde få stanna kvar i fängelset. Livstid borde vara livstid.