Alliansen bjuder in (s) till förhandlingsbordet i Umeå

Idag bjuder vi gruppledare för Allians för Umeå in socialdemokraternas gruppledare Lennart Holmlund till överläggningar för att hitta bred samsyn över blockgränsen i de stora planeringsfrågorna. Stabilitet, tydliga besked och långsiktighet efterfrågas av många stora aktörer, liksom den stora majoriteten umebor, och vi i Alliansen vill nu försöka uppnå detta tillsammans med socialdemokraterna.

I allt ifrån Staden mellan broarna, ny evenemangsarena, parkeringsfrågan i centrum m.m. vill vi slippa långbänkarna en gång för alla. I exempelvis Vägpaketet och badhusfrågan är vi ju redan överens men nu vill komma vidare även i övriga planeringsfrågor. Låt 2009 bli det år då vi ökar takten och jobbar över blockgränsen i de stora planeringsfrågorna för att snabbt komma framåt! Tar de styrande socialdemokraterna emot den utsträckta handen?

Artikeln med inbjudan som publicerades i dagens VK bifogas:

Alliansen inbjuder till förhandlingar med (S)
– vill hitta samsyn över blockgränsen i Umeå

Krister Olsson och Staffan Ling har många poänger i sin analys av läget i Umeå (22/1), då många långsiktiga beslut har hamnat i beklaglig långbänk i kommunen. Beslut som är direkt avgörande för Umeås fortsatta expansion av tillväxt. Inte minst är långsiktiga överenskommelser viktiga i stunder då orosmolnen tornar upp sig. Utmaningarna för oss har inte blivit mindre i spåren av finanskrisen. Allians för Umeå inbjuder härmed socialdemokraterna till direkta överläggningar för att hitta långsiktig samsyn i de stora planeringsprojekten i kommunen. Är man överens om behoven och samtidigt öppen för att diskutera vägen att möta dessa behov borde samsynen kunna förverkligas.

När det gäller den politiska kartan i Umeå är det viktigt att göra distinktion mellan långsiktiga beslut kring planeringsfrågor och till exempel hur äldreomsorg, skola och kommunal service ska fungera. Karaktären av de beslut som måste fattas skiljer sig nämligen åt. Ett beslut om hur en väg ska dras, var nya bostadsområden skall uppföras, badhus byggas eller var en ny evenemangsarena ska placeras är beslut som generationer av umebor måste leva med. Oavsett vad det är för frågor är det i grunden bra då det finns olika partier med olika idébakgrund som formar förslagen. Det är sedan i dialogen mellan olika idéer och partiföreträdare som bra och förnuftiga beslut formas.

En tradition som funnits i Umeå länge är den så kallade umeandan – det vill säga att partierna i Umeå gör upp över blockgränserna för att hitta de stabila lösningar som är bäst för staden. Tyvärr går det att konstatera att utrymmet för blocköverskridande lösningar har varit allt för litet. Många frågor kunde ha fått sin lösning långt mycket tidigare om det funnits ett större utrymme för dialog. En av de frågorna är den som Olsson och Ling lyfter fram i form av "Staden mellan broarna"-projektet. Därtill finns ett flertal projekt att finna gemensamma politiska svar på tillsammans med näringsliv och andra intressenter.

Staden mellan broarna har diskuterades i årtionden men fortfarande är ett av Umeås vackraste områden en parkeringsplats. Möjligheterna är stora för området och det finns långsiktiga planer. Innehållet är ännu inte helt övertygande även om vi nu ser att det har börjat lossna. Ska det byggas ett kulturens hus med ett flytt av biblioteket? Stadsbiblioteket har signalerat att deras fortsatta utveckling hämnas av de lokaler som finns idag. Oavsett innehållet i ett kulturhus behöver det finnas lösningar såväl bibliotekets framtid som vad som ska ske på kajen.
När området på kajen ianspråktas kommer det att krävas alternativa parkeringsplatser för centrum. Vilket tangerar en av annan central frågeställning kring planeringen av centrumfyrkanten, nämligen frågan om ett eventuellt p-garage under rådhusesplanaden. Frågeställningen tangerar främst hur det går att hitta en lösning på parkeringsfrågan i centrum. Parkeringar i centrum tillsammans med en bra kollektivtrafik som möjliggör att inte behöva ta bilen kräver ett mer strategiskt handlade än vad som är idag.

Ett annat högaktuellt planeringsprojekt är frågan om en ny stor evenemangsarena. Hur Umeå ta emot och kunna arrangera större arrangemang med över 7000 åskådare. Hur ska Umeå kunna bli huvudstad i norr även på evenemangssidan? Nu gäller det att kunna arbeta fram en politisk enighet tillsammans med näringslivet och de intressenter som finns – både om innehåll, upplägg och när det gäller placeringen.

Allians för Umeå är beredd att ta det ansvar som krävs för att skapa förutsättningar för långsiktig planering och hitta den samsyn som Olsson och Ling efterfrågar. Allians för Umeå vill härmed bjuda in socialdemokraterna och Lennart Holmlund till förhandlingar för att nå samsyn kring de stora planeringsfrågorna. Vi är beredda att omgående sätta oss vid förhandlingsbordet för att göra slut på långbänkarna i Umeå.

ANDERS ÅGREN
Kommunalråd (M)

SVEN-OLOV EDVINSSON
Gruppledare (C)

BRITT-MARIE LÖVGREN
Gruppledare (FP)

ANDERS SELLSTRÖM
Gruppledare (KD)