Välkommen till bloggandet, Winroth (mp)!

Noterar att miljöpartiets gruppledare Robert Winroth har vågat sig ut i bloggosfären. Varmt välkommen.

Det är ju sannerligen inte en dag för tidigt. Bra att någon representant för de rödgröna reser sig upp och börjar förklara den misslyckade politik som kännetecknar Västerbottens läns landsting. Bristande tillgänglighet, ekonomiska underskott och ständigt återkommande skattehöjningar är ju det enda som de socialistiska politikerna i landstinget lyckas prestera.

Som sagt – välkommen och lycka till Winroth.