Bo Lundgren ikväll

Ska om ungefär en timme åka iväg till Stockholm för sedvanligt månadsmöte inom ramen för Sveriges Kommuner och Landsting.

Partigruppmöte senare idag där vi får besök av tidigare partiledaren Bo Lundgren som numera är högaktuell i sin roll som Riksgäldsdirektör. Riksgälden är statens finansförvaltning och har till uppgift att förvalta statsskulden, vara statens internbank och att ge statliga garantier och lån. Högaktuellt med tanke på finanskris och ekonomisk oro.

Torsdagen består därefter av olika informationspunkter, och kvällen avslutas med besök på Västerbottensdagarna på Grand Hotel. Fredag innebär styrelsemöte med SKL, och sedan tillbaka till Umeå på eftermiddagen.

Iövrigt kan vi trots andra bekymmer glädja oss över att Umeås befolkningstillväxt blev bättre än väntat 2008 och enligt preliminära siffror nådde ett plus på 965 personer. Betydligt bättre än året dessförinnan.