Tillbaka i Umeå och Allians-insändare om skatten

Har just kommit hem till lägenheten efter några dagar på besök i vårt nordliga grannlän. Till skillnad från när jag åkte upp i torsdags så var det idag härligt solsken på vägen hem. Väl på plats i Umeå så snabbade mig ut i skogen så att jag hann gå en timme där med Winston innan det blev alltför mörkt. Gick också förbi en sväng på stadshuset och ordnade några saker inför den kommande veckans arbete.

Nu har jag hunnit skumma igenom fredagens och lördagens VK/VF och kan glädjande nog konstatera att VF var snabba att ta in den insändare om Umeås höga skatt, som vi gruppledare i Allians för Umeå nyligen skickade in. Insändaren bifogas nedan:

Rubrik: Umeå måste sänka skatten för att klara framtidens tillväxt!

Varje år betalar den genomsnittliga familjen i Umeå ungefär 10 000 kr mer i skatt än vad andra familjer gör i jämförbara städer. Det motsvarar två kronor i skatt till umebornas nackdel. I en opinionsundersökning som publicerade i mitten av december visade det sig att 56 procent av umeborna vill ha en oförändrad skatt medan endast en fjärdedel vill sänka skatten. Den frågan vi ställer oss i Allians för Umeå är om den högre skattenivån resulterar i mer kvalité i skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen, bättre snöröjning och andra kommunala ansvarsområden?

De undersökningar som finns visar inte generellt att kvaliteten i Umeå är bättre än jämförbara städer. Lösningen är alltså inte höga skatter utan att använda varje skattekrona på rätt sätt. Umeå kommun gör år efter år ekonomiska rekordöverskott. Som det ser ut idag skulle det vara möjligt att sänka skatten i Umeå och på sikt med en hel skattekrona utan att det skulle få effekter i vår välfärd. Det skulle ge en familj i Umeå 5 000 kr mer i plånboken varje år. Därtill ökar Umeå sin konkurrenskraft gentemot andra städer och vi skapar bättre förutsättningar för att företag vill välja att etablera sig i Umeå istället för på andra ställen.

Vi vill inte att umeborna ska straffbeskattas för att man valt Umeå som bostadsort. En straffskatt som slår extra hårt mot de med lägst inkomster. Umeborna förtjänar bättre än så.

ANDERS ÅGREN
Kommunalråd (m)

SVEN-OLOV EDVINSSON
Gruppledare (c)

BRITT-MARIE LÖVGREN
Gruppledare (fp)

ANDERS SELLSTRÖM
Gruppledare (kd)