S-spricka och panik bland regionförespråkarna

Är i Boden och har låtit politiken vila denna helg, även om det förstås har blivit att läsa lite handlingar och besvara mail.

Noterar att Mona Sahlin får offentlig kritik av landets största s-partidistrikt, nämligen Skånedistriktet apropå partiets ekonomiska politik. Det är ju tydligt att Sahlin får det tyngre och tyngre. Dels har socialdemokraterna gått väldigt dåligt det senaste året och inte lyckats få fram sin politik trots att regeringen haft det tungt p.g.a. den globala finanskrisen, dels har hennes eget förtroendekapital naggats i kanten efter höstens strul med miljöpartiet och vänsterpartiet. Och när partidistrikt börjar vädra sitt missnöje offentligt är det ett tydligt tecken på att hennes position försvagas alltmer. Det är naturligtvis goda nyheter för Alliansregeringen.

Tiden verkar nu ha runnit ut för de som har kämpat för en ny Storregion i norr bestående av Norrbotten, Västerbotten och delar av Västernorrland. Läser i en av de norrbottniska tidningarna att det nu är panik i leden (‘Paniken sprider sig’) och att man nu tänker skicka brev till regeringen med begäran om ett snabbt besked om huruvida man ska få bilda en storregion eller ej. Det bästa vore annars att helt enkelt lägga ned den Norrstyrelse som bildats, och omedelbart upphäva alla de politiska arbetsgrupper som har bildats. För varje dag som går så kostar de pengar, pengar som hade gjort större nytta i hälso- och sjukvården. Fokus borde ligga på att ge medborgarna så god sjukvård som möjligt, inte att bränna upp skattebetalarnas pengar på att skapa politiska arbetsgrupper för allt mellan himmel och jord. Moderaterna har ju varit tydliga i regeringen om att det inte blir några storregioner, i varje fall inte innan 2014, och det är inget som tyder på att den uppfattningen har förändrats.