På SKL i Stockholm och regionprat

Är sedan igår nere på möte med Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm. Hittills har det varit interna partimöten och informationer. Har nästa träff kl. 16.00 idag.

Jag tog under gårdagen i den moderata partigruppen upp frågan om nya storregioner och frågade hur processen går beträffande dessa. Svaret pekar i riktningen att det inte blir någon region i norr, medan det mesta tyder på att försöken i Skåne och Västra Götaland blir permanenta.

Jag noterade också att även de som är positiva till bildandet av storregioner nu börjat misströsta. Färre och färre tror att det blir någon ‘storregion’ i Norrland (tja, alltså en uppdelning av Norrland i två delar är ju i så fall det som varit aktuellt), och det är ju precis vad vi har sagt under resans lopp. Statsministerns linje ligger av allt att döma fast. Tiden börjar rinna ut för regionkramarna och regeringen verkar ju inte vara på gång med något beslut – det har ju tidigare sagts att beslutet skulle komma under hösten med nu är vi snart inne på nästa år.

De som drömt om skapandet av storlandsting får alltså fortsätta drömma.