Framtidskonvent & kungabesök

Om en timme håller partisekreterare Schlingmann inledningsanförandet vid det moderata framtidskonventet i Sollentuna som pågår fredag-lördag, och sedan avslutas imorgon med tal av statsminister Reinfeldt.

Fem övergripande teman kommer att diskuteras och debatteras: Sjukvård, integration, miljö, kommunpolitik och jobb. Ägnade ju en del av gårdagen till att läsa igenom alla handlingar – även om det finns mycket intressant att kommentera så kommer jag nog i första hand att koncentrera mina inlägg på stämman till just kommunpolitiken eftersom det är det område som ligger närmast till hands för mig.

Några av de punkter som kommer upp till debatt är dels kundval (som i Umeå kallas Eget val), dels självstyrande enheter i den kommunala verksamheten. Här har vi från Umeå mycket goda exempel att visa upp – såväl ett framgångsrikt kundval inom hemtjänsten som införandet av själstyrande enheter (vilka kallas för intraprenader) i den kommunala egenregin.

Noterar avslutningsvis att kungaparet kommer att besöka Västerbotten och Norrbotten i augusti nästa år, för att högtidlighålla minnet av 200 år av fred i Sverige. Det är glädjande besked att vi får sådant celebert besök till kommunen. De kommer bl.a. att besöka Ratan och Sävar, vilka var platserna för de sista slagen på svensk mark.