Hög tid att utse en samordningsperson

Igår deltog jag i en telefonkonferens med arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin. Ämnet var situationen på arbetsmarknaden och det ökade antalet varsel vi ser i landet, och i synnerhet de orter som drabbats av Volvos varsel.

Efter en genomgång av läget så påtalades från Littorin vikten av att varje ort/region som drabbas får en av staten utsedd samordningsperson, som ska göra en lägesrapport från respektive ort och koordinera alla nödvändiga insatser. Det är också enligt Littorin samordningspersonen som skall komma med de skarpa förslagen till regeringen om vad som behövs.

Flera orter har redan fått sin samordningsperson – det brukar vara respektive landshövding samt en representant från den politiska sfären. Dessa har också börjar jobba för fullt där de är verksamma. När jag och Lennart Holmlund var nere och träffade regeringsrepresentanterna (Maud Olofsson och Sven-Otto Littorin) förra veckan framförde vi vårt krav att även Umeå skulle få en av regeringen utsedd samordnare. Beskedet var att detta skulle ske.

Men ännu har inget hänt och det bekymrar mig. Det är hög tid att utse en samordningsperson även för Umeå.