Träff med Littorin och Olofsson idag

Nu på morgonen åker jag och Lennart Holmlund (s) ned till Stockholm. Vi och företrädare för övriga kommuner som drabbas av Volvos varsel är snabbinkallade för ett möte med arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin och näringsminister Maud Olofsson.

Mötet gäller ‘fordonsindustrins utmaningar’ och jag antar att vi kommer få en redogörelse för det som planeras i formen av mer pengar till arbetsförmedlingen (1,5 miljarder kr), tillsättandet av nationell och regionala samordnare av regionala samordnare runt om i de kommuner som har höga varsel och behöver samordna sina insatser. Avsikten är att få hjälp från regeringen att använda resurser i de statliga organen så att människor ska få hjälp regionalt och lokalt. Men de vill också få in synpunkter från företag, fack, kommuner, arbetsförmedlingar och andra som ser lokalt vad som behöver förbättras. Utöver detta lär också omfördelningen av utbildningsplatser, som Björklund tidigare aviserat, finnas med i bilden. Förhoppningsvis har bilden klarnat något efter dagens möte.

Det här är viktiga frågor för Umeå, Volvo och de anställda som hittills drabbats av att bli varslade. Mötet pågår på förmiddagen, och vi är tillbaka vid 16-tiden.

Återkommer om detta senare.