70 000 besök, kommuners ekonomi m.m.

Min blogg har under det gångna dygnet passerat 70 000-strecket när det gäller träffar. Sedan jag började blogga har bloggen fått 70 000 besök, med andra ord. Huruvida det är mycket eller litet i sammanhanget låter jag vara osagt. Men det är hur som helst intressant att jag numera kan se exakt hur många som varit inne på bloggen varje dag.

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar regeringens satsningar på kommun- och landstingssektorn. Trots en långsammare tillväxt av skatteunderlaget så innebär regeringens stora satsningar, samt sänkningen av arbetsgivaravgiften, att betydande summor nu kan förstärka kommunernas ekonomier. För Umeås del är det exempelvis betydande miljon-förstärkningar vi ser kommande år.

Ser en glädjande notis om att det äntligen verkar ske ljusningar på skolans område. Enligt en rapport från SKL så var andelen elever i åk 9 (vt 2007) som uppnått målen i alla ämnen den högsta sedan läsåret 1998/99. Det börjar alltså gå åt rätt håll även där.

Avslutningsvis så lyssnade vi igår bl.a. på arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m) under en konferens med KFS, som är arbetsgivarorganisationen för s.k. kommunnära företag. Littorin redogjorde för regeringens budgetproposition och lyfte på ett bra sätt fram vikten av att värna arbetslinjen.

Idag skall vi lyssna till finansminister Anders Borg, i samband med att alla kommunstyrelseordföranden i landet samt de ledande oppositionsföreträdarna i kommun och landsting är på plats för att fira SKL:s 100-års jubileum.