Umeå vinnare i budgeten!

Vägpaket, mer pengar till kommunen, fler utbildningsplatser till universitetet! Den positiva listan blir lång.

Presentationen av regeringens budgetproposition bevisar att Umeå blir en vinnare över hela fältet! Jag har under förmiddagen suttit och läst (skummat är möjligen ett bättre ord – det är många sidor…) igenom budgethandlingarna och jag kan konstatera att det ser mycket bra ut, även om internationell oro och lågkonjunktur stör bilden. Men svensk ekonomi står mycket starkt rustad jämfört med de flesta andra länder. Staten gör ju rekordöverskott vilket innebär att statsskulden minskar i rekordsnabb takt.

Vad innebär budgeten konkret för Umeå och Västerbotten? Här kommer några punkter:

1. Vägpaketet med ringled runt Umeå blir äntligen av. Byggstart redan år 2009.
2. Satsning på vägar i länet (tjälsäkerhet och bärighet) på omkring 50 miljoner kr
3. Sänkningen av arbetsgivaravgiften innebär minskade kostnader för kommunerna i länet, liksom för landstinget. Pengar som kan användas till att stärka skola, sjukvård och äldreomsorg. Bara för Umeå kommuns del innebär det 32 miljoner som förstärker kommunens ekonomi år 2009. (För näringslivet i kommunen innebär det nästan 100 miljoner kr per år). De journalister som är intresserade av att fördjupa sig kan ju lätt ta fram hur många miljoner det innebär i förstärkning för varje kommun i länet.
4. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga som för Umeå kommuns del betyder cirka 30 miljoner ytterligare i kassakistan.
5. 17 nya läkarutbildningsplatser till Umeå universitet
6. 15 nya tandläkarutbildningsplatser till Umeå universitet
7. Sänkning av skatten för dem som arbetar (3:e steget). En gymnasielärare i Umeå har därmed fått en sänkt skatt med 1600 kr i månaden. En barnskötare i Umeå kommer få nästan 1200 kr mer kvar i månaden.
8. Den stora satsningen på forskning kommer naturligtvis också resultera i mer resurser till universitetet, både i grundforskning och särskilda insatsområden.

Sammanfattningsvis är det bara att konstatera: Umeå är en tydlig vinnare i regeringens budget! Vägpaktetet blir äntligen av, mer pengar till kommun och landsting, fler utbildningsplatser till universitetet, samt iövrigt välkomna skattesänkningar för alla som arbetar, för pensionärer och för bolag. Viktiga välfärdssatsningar kombineras alltså med strategiska skattesänkningar som värnar arbetslinjen. Bravo, regeringen!