Sänkt skatt och tillväxtfrågor

Idag kan vi läsa att regeringen kommer genomföra det tredje steget i jobbavdraget, vilket är mycket välkommet. Skattesänkningen är främst riktad till låg- och medelinkomsttagare. Det ger i snitt 225 kronor mer i månaden efter skatt, som mest 250 kronor. Samtidigt höjs gränsen för statlig inkomstskatt från en månadslön på 28 400 till 31 700 kronor nästa år. Det är bra att Alliansen fullföljer sin politik och gör det mer lönsamt att arbeta. Vidare satsas 16 miljarder kronor på sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt och ändrade regler för att förbättra villkoren för företagande. Detta innebär bl.a. sänka kostnader för kommuner och landsting – för Umeås del kommer vi få loss 32 miljoner kronor för 2009, och man kan göra liknande beräkningar för övriga kommuner i länet.

Noterar att centerns gruppledare i länet vill att Umeå ska minska takten på vår befolkningstillväxt. Detta i ett läge när Norrland behöver en stark tillväxtmetropol som kan mäta sig med de starka tillväxtområdena i södra Sverige. Det vinner ju alla kommuner i Västerbotten på. Dessvärre har skribenterna fått mycket om bakfoten, om de nu tror att vi har tänkt tömma alla kommuner i länet på invånare. Men tydligen är det i alla fall OK att Umeå ökar sin befolkning till 150.000 invånare – men att Umeå växer till ungefär samma storlek som Uppsala är däremot förödande. Man kan ju vända på frågeställningen – hade det varit bättre för Norrland om Umeå hade fortsatt att vara en lite småstad, utan universitet, universitetssjukhus och framgångsrika företag? Det tror inte vi moderater.