Möten, oenig opposition och SKL

Dagen inleddes med Alliansmöte med gruppledare och politiska sekreterare. Vi hann med att gå igenom lite aktuella frågor och planering inför höstens aktiviteter. Iövrigt kan jag konstatera att kalendern redan är mer eller mindre fullbokad hela hösten. När jag skulle boka ett möte med en landstingskollega så var den första gemensamma ‘lediga’ tid vi hittade den……1 december (!!). Bara ett tecken på att politikens arbetsformer måste förändras – det är liksom inte rimligt. Likaså kan jag ibland få dåligt samvete för att jag tvingas tacka nej till olika inbjudningar man får. Ofta behjärtansvärda träffar och människor som är angelägna att få diskutera sina frågor med en politiker. Men dygnet har bara 24 timmar och ofta är man dubbelbokad på kvällarna också. Det är tur att man kan klara av mycket på mail och telefon numera….

Noterar att miljöpartiets Peter Eriksson inte vill ha med vänsterpartiet i ett gemensamt regeringsalternativ, trots att vänstern och Lars Ohly friar vilt till oppositionskollegorna inom s och mp. Oenigheten inom vänsterblockat kvarstår alltså och kommer bli alltmer tydligt inför valet.

I fredags valdes jag in i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting. Formellt adjungeras jag fram till nästa valkongress, eftersom det är frågan om ett fyllnadsval mitt under pågående period. Bakgrunden är att Magnus Sjödin, m-kommunalråd i Sundsvall, avsagt sig platsen som ordinarie ledamot i styrelsen. Förra veckan beslutade en enig moderat valberedning att föreslå mitt namn till platsen, och valet skedde sedan på SKL:s styrelsemöte i fredags. Som en konsekvens av detta kommer jag att avsäga mig uppdraget i Utbildningsberedningen, där jag suttit i snart två år. Det är bra för Umeå att lokala representanter kan ta plats i viktiga nationella beslutsforum – SKL:s styrelse är utan tvekan ett sådant. Väl på plats kommer jag så klart att bevaka såväl Umeås som Norrlands intressen, och jag är särskilt glad att alla de fyra norrländska m-länsförbunden ställde sig bakom min nominering vilket var en viktig signal internt i partiet.