Minskad bensinförbrukning & bravo Hallberg

Har nyss kommit ner till Övik.

Upptäckte att det tog lite längre tid med bilen än vanligt och inser att jag nog medvetet/omedvetet har börjat köra lite annorlunda. Lite lugnare, lite mindre omkörningar. En av de saker som poängterades om ECO-driving är just det här med att köra lugnt och i jämn takt. Minskad bensinförbrukning, bra för miljön samtidigt som man sparar lite pengar på köpet. Detta uppmärksammades också nyligen i statistik som presenterades. Bensinförbrukningen minskade i juli med hela 7%, samtidigt som vägverkets kontroller visade på en trafikminskning blott på 0,3%. En av de viktigaste förklaringarna till denna positiva skillnad var just att svenskarna har börjat köra lugnare och därmed förbrukar mindre bensin. En annan förklaring var så klart bränslesnålare bilar som kommit ut på marknaden. Dock ett positivt tecken.

Ser att min moderata kommunalrådskollega i Göteborg, Jan Hallberg, reagerat starkt på graffittikurser som finansierats och arrangerats med skattebetalarnas pengar. Ska man motverka allt negativt som kommer med klotter och den kulturen, så är det bara att konstatera att det oftast leder fel med stöd till kommunala graffittikurser och fria kommunala graffitti/klotterplank.Och för att undvika den sedvanliga debatten: Nej, det är inget ställningstagande kring graffitti som ‘konstform’. Vi kan bara konstatera att det allt som oftast leder till ökad förekomst av graffitti på olagliga platser, eftersom det oftast är själva poängen. Att synas och måla på ställen som är olagliga. Först så övar man på kommunens klotterplank – sedan sticker man ut på natten och sprayar på andra ställen med sedvanligt behov av rengöring. Från det offentliga så måste det vara noll-tolerans som gäller. Stå på dig, Jan Hallberg!