Positivt besked från centern

Jag välkomnar det besked som centerns gruppledare Sven-Olov Edvinsson ger på sin blogg beträffande medborgarförslag. Vi moderater hade exakt samma uppfattning som centern när vi för fem år sedan sa nej till förslaget , men sedan dess har som sagt lagstiftningen ändrats och förslaget är nu mindre byråkratiskt och stelbent. Därför kan vi med gott samvete säga ja till att införa möjligheten till medborgarförslag i Umeå.

Detta innebär, om inget oväntat inträffar, att det enda parti i Umeå som är motståndare till att ge umebornas större inflytande och möjlighet till delaktighet i den lokala politiken är socialdemokraterna med Lennart Holmlund i spetsen.

Holmlunds argumentation håller inte längre. Han borde göra studiebesök i någon av de 194 kommuner där man infört medborgarförslag. Ca 7 av 10 kommuner i Sverige har alltså redan gjort det, och hans besynnerliga oro för att partipolitiken ska ‘kommunaliseras’ har ju inte inträffat någonstans. Pudelns kärna är väl helt enkelt den att Holmlund vill själv vara den som kommer med alla förslag som sedan ska få godkänt i Umeå kommunfullmäktige.