Arbetslösheten i Västerbotten fortsätter minska

I juli var 4 477 västerbottningar öppet arbetslösa och det är en minskning med 943 personer jämför med för ett år sedan. Det visar nya positiva siffror från arbetsförmedlingen i länet. Arbetslösheten i länet ligger nu på 2,7 procent. De goda tiderna fortsätter alltså i länet även om man ser tecken på att tillväxten nu mattas i linje med utvecklingen internationellt.

Fler västerbottningar i arbete innebär ökade skatteintäkter och färre människor som tvingas vara beroende av bidrag för sitt uppehälle. Därmed ökar också möjligheterna att satsa pengar på välfärden – skolan, sjukvård och äldreomsorg. Precis tvärtom det Lennart Holmlund (s) brukar hävda alltså.