Så drar det igång

Från och med den här veckan är det full fart med det lokalpolitiska arbetet igen. Nu kör det nämligen igång med styrelser och nämnders sammanträden efter sommarens mötesfria period.

Vi börjar idag kl. 08.30 med Allians för Umeås viceordförandeträff och sedan rullar det på.

Hösten blir spännande ut en rad aspekter – både på det nationella planet (bl.a. budgetproposition, infrastrukturproposition) och på det lokala planet där frågor som Staden mellan broarna och Mimer/Nanna förhoppningvis lossnar rejält och vi kan komma till skott på allvar.

På återhörande!

Så drar det igång

Från och med den här veckan är det full fart med det lokalpolitiska arbetet igen. Nu kör det nämligen igång med styrelser och nämnders sammanträden efter sommarens mötesfria period.

Vi börjar idag kl. 08.30 med Allians för Umeås viceordförandeträff och sedan rullar det på.

Hösten blir spännande ut en rad aspekter – både på det nationella planet (bl.a. budgetproposition, infrastrukturproposition) och på det lokala planet där frågor som Staden mellan broarna och Mimer/Nanna förhoppningvis lossnar rejält och vi kan komma till skott på allvar.

På återhörande!