Nya bostadsområden, mindre skolk och positiva siffror

I dagens VK finns en opinionsundersökning om var umeborna helst vill bo i valet mellan de olika nya bostadsområden som planeras och kommer att bebyggas under kommande år. Ön är poulärast, följt av Öbacka och Sandåkern. Det visar återigen att det är attraktivt att bo i närheten av Umeälven och stämmer således väl överens med den linje som vi drivit politiskt om att just möjliggöra attraktivt boende i närheten av vatten. De nya bostäderna på Ön ligger förvisso några år framåt i tiden, medan man för Öbacka och Sandåkern räknar med att första inflyttningen kan ske redan år 2009. En växande stad behöver nya bostäder och det är utmärkt att vi lyckats möjliggöra dessa bostadsområden inom den redan befintliga stadskärnan – ju mer centralt vi bygger nya bostäder, desto mindre belastning på miljön.

Äntligen verkar den svenska gymnasieskolan på väg att bryta trenden med ökande skolk bland eleverna. För första gången på många år planar nu skolk-kurvan ut, enligt uppgifter i SvD. Ett av skälen är att fler och fler skolor inför webbaserad närvarorapportering så att föräldrarna kan gå in och kolla dag för dag hur hög frånvaro deras barn har, samt exakt vilka lektioner som eleverna har struntat i. Detta är ett utmärkt exemel på hur kommunikationen mellan skola och hem kan förbättras. Och självfallet ger det resultat när föräldrarna får exakt kännedom om sina barns skolkande. Ett annan självklar metod borde vara att skriva in elevernas skolk i betygsdokumentet – om vi tycker det är viktigt att eleverna deltar i undervisningen d.v.s. När man införde detta i Stockholm minskade skolket med hela 30%. Detta borde man göra på gymnasieskolorna i Umeå också!

Trots en vikande internationell konjunktur, oro på finansmarknaderna och stigande oljepriser så fortsätter det att gå riktigt bra på arbetsmarknaden i Västerbotten. Fler får jobb och arbetslösheten i länet uppgår nu endast till 2,4%. Antalet arbetslösa har på ett år minskat med 1100 personer. Fortsatt mycket goda tider, med andra ord. Oavsett vad Lennart Holmlund (s) skriver på sin blogg 🙂