Bättre belysning och bötfäll nedskräpare!

Vid senaste fullmäktigesammanträdet lyckades vi i Alliansen få igenom ett förslag om att utarbeta ett åtgärdsprogram för en ren och trygg kommun: Allt från att bekämpa nedskräpning, klotter och glaskross till att skapa en tryggare stad genom exempelvis bättre belysning av gång- och cykelvägar.

Att konkreta åtgärder behövs håller nog dom flesta med om. Endast socialdemokraterna röstade nej till förslaget, men de har ju inte egen majoritet så vårt förslag vann i voteringen.

Vi vet sen tidigare att många, inte minst unga kvinnor, inte vågar gå ute sent på kvällen utan sällskap då man oroas för att utsättas för brott. Trots att brottsligheten är låg i Umeå, så är oron för att drabbas av brott väldigt stor. Ett sätt att förbättra trygghetskänslan är hur vi använder oss av utomhusbelysning i planeringen av en säkrare stad. BRÅ har i en rapport ‘Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention’ konstaterat att just belysning måste vara en central del i brottsförebyggande program. Vissa studier har visat på upp till 21% minskning av brott genomförbättrad belysning i experimentområden: potentiella gärningsmän blir mer synliga, vilket har en avskräckande effekt och blir brottsförebyggande. I Göteborg minskade bilbrottsligheten på en p-plats med 50% genom förändringar i vegetation och kraftigt ökad belysning.

Om nedskräpningen har jag skrivit mycket om genom åren. Trots ökade insatser från kommunens sida blir det bara värre och värre. Här måste nog polisen börja bötfälla nedskräparna, så att vi markerar allvaret med problemet. Och att skräpa ned är faktiskt olagligt. I dagens VF har jag fått följande insändare publicerad, som utvecklar det hela:

‘Dags att börja bötfälla nedskräpare! Låt oss en gång för alla krafttag mot dem som skräpar ner i Umeå, oavsett det är på Rådhustorget, Rådhusparken eller någon annanstans. Från kommunens sida ska vi göra vår läxa – fler och större papperskorgar som töms ofta, snabbare borttagning av klotter, glaskross etc.

Men hittills har detta inte gett avsedd effekt. Delar av Umeås befolkning fortsätter att svina ner det offentliga rummet. Man lämnar sitt skräp efter sig trots att det är massor av människor runt omkring dem. Fimpar, matrester, flaskor och burkar. Nu måste även polisen se till att lagen efterlevs. Det som är som bekant OLAGLIGT att skräpa ner. Om du medvetet kastar skräp efter dig, så kan du dömas till dagsböter eller fängelse i max ett år.

Kanske hög tid att statuera lite exempel och faktiskt ta i med hårdhandskarna mot dem som skräpar ner och gör Umeå till en av de mest nedskräpade städerna i Sverige. Något måste göras och ett rimligt steg vore faktiskt att börja följa gällande lagstiftning. Bötfäll dom som lämnar skräp efter sig! Och om inte polisen har tid eller resurser kanske vi får se om kommunen kan ta över vissa uppgifter beträffande att just dela ut böter. ‘