Tillväxt och kommunsammanslagningar

Ägnade lunchen åt att springa (!) ett varv i I20-skogen med Winston. Utropstecknet är väl framförallt riktat till dem som känner mig och vet att min kondition inte är vad den borde vara….men jag jobbar på det! Antar att det blir lättare allt eftersom.

Lennart Holmlund (s) har på sin blogg under förmiddagen angripit oss för lite allt möjligt. Till att börja med så har jag inte försökt ta åt mig ‘äran’ av den positiva tillväxttakt som Norrland haft de senaste åren. Jag bara KONSTATERADE att det var mycket glädjande att Västerbotten och Norrbotten gått så bra jämfört med övriga landet. Om detta kan vi väl ändå vara överens? Det handlar inte om att försöka ta åt sig äran…

Sen undrar Holmlund om vi moderater nu är för en stor kommunreform, med anledning av att jag har gett mitt stöd till Redstigs planer på att slå ihop Vindeln och Umeå till en kommun. Låt mig säga som så – kommunsammanslagningar får man ta ställning till från fall till fall. Jag tror generellt att många av de mindre kommunerna runt om i Sverige kommer att få det svårt att överleva på sikt, så det kommer bli en naturlig följd att vissa mindre kommuner går upp i större . Inget konstigt i det. Sedan tror jag också att det finns mycket att vinna, inte minst i Umeåregionen, på att de kommuner som vill går vidare och förenas i en större kommun. Tankar på att slå ihop sig med Umeå har ju väckts både i Vindeln och Robertsfors vad jag vet.

Vi har idag ett mycket väl fungerande samarbete i Umeåregionen, där vi också fått en stark samhörighetskänsla på ledande nivåer genom Regionrådet, där man insett att det inte är frågan om att Umeå ska köra över allt och alla utan att vi tillsammans försöker skapa bättre verksamhet åt våra invånare. I vissa fall kan detta faktiskt möjliggöras genom att mindre kommuner slår ihop sig med Umeå – det är jag övertygad om. Och ju större vi blir – desto kraftfullare spelare blir vi på den nationella arenan.