Låt oss bygga stad!

Om Umeås stadsbild har Ola Nordebo bloggat om på förmiddagen. Den är mycket läsvärd och förtjänar att funderas över, både en och två gånger. Jag själv har kunnat konstatera att jag på det stora hela sitter och nickar instämmande vid en genomläsning – såväl över förhoppningen om nya djärva inslag som det avslutande stycket om nedskräpningen.

Nordebo skriver bl.a. ‘Umeå har ju många kvaliteter, men estetiskt är det – några enstaka byggnader, några gröna alléer, några lyckade nybyggda kvarter och några trähusområden undantagna – fortfarande en underutvecklad stad som inte kommit i närheten av att förverkliga sin potential.’

Japp, så är det . Kommer man körande (ja, för den delen också cyklande eller promenerande) på håll från centrum syns det knappt att man kommer till en stad om det inte vore för de två höghusen i centrum som förvisso då inte är några under av arkitektoniskt nyskapande vilketockså kommenterats i ovan nämnda blogg. Men hur skulle det annars sett ut? Bra att det finns nåt som påminner om en stad – lärdomen kan ju vara att de höghus som skall byggas i framtiden måste byggherrarna lägga ned mer energi på att bygga dem estetiskt vackra.

Men visst måste hushöjden upp i Umeå! En modern stad där normen är att husen inte får vara högre än 3 våningar är ju ett skämt. Likaså den ankdammsdebatt som av och till pågår i Umeå där man diskuterar huruvida smärtgränsen för ett höghus ‘goda kvaliteter’ går vid 9 eller 12 våningar – och allt över dessa våningstal är katastrofala för stadsbild och social trygghetskänsla. Jag har snarare börjat luta åt andra hållet. Vi förespråkare för höga hus har nog tagit i för lite när det gäller höjden på kommande höghus i Umeå, inte minst på Ön. Men visst är det en förutsättning att höghusen också utformas på ett vackert sätt. Åsikten om höga hus stärks av den miljödebatt som nu vunnit genomslag – för miljöns skull måste vi förtäta nuvarande städer och bygga på höjden. Ju högre vi kan bygga, desto bättre för miljön eftersom fler då kan bo centralt och ha nära till kollektivtrafik och butiker etc. Mindre bilåkande kommer som ett brev på posten. Samtidigt kan man då lämna mer av omkringliggande mark till parkändamål och acceptabelt avstånd till äldre beyggelse.

Umeå står ju inför många spännade projekt, varav det nu är hög tid att komma till skott med några av dem. Byggande på Ön, Staden mellan broarna är två av dem. Apropå det sistnämnda projektet så har nu umeborna möjlighet att gå in på en hemsida och kommentera hur man ser på de senaste förslagen. Gå in och gör er röst hörd!

Adressen är:
www.umea.se/stadenmellanbroarna