Stark tillväxt i norra Sverige

Det är glädjande att den ekonomiska tillväxten är så stark i norra Sverige. Västerbotten toppar tillväxtlistan åren 2000-2006, tätt följt av Norrbotten. I vårt län Västerbotten har exempelvis tillväxten legat nästan dubbelt så högt som snittet för riket. Detta är en viktig bild att förmedla inte minst när det i den allmänna debatten av och till hävdas att Norrland inte bidrar till tillväxten. Sanningen är ju den motsatta!

Desto mer oroande är de signaler vi nu får om att våra företag i länet har svårt att hitta arbetskraft som är villig att flytta till de kommuner där man skriker efter arbetskraft och där jobben faktiskt finns. Ett konkret exempel som nämns på Västerbottensnytts hemsida är Indexator i Vindeln. Det är ju en sak om människor flyttar söderut för att jobba – nu har vi en situation där det finns lediga jobb i norr, men ingen som verkar vilja flytta hit.

Det om något är ett hot mot fortsatt tillväxt. Och på sikt ett mycket allvarligt hot mot många av våra mindre kommuner i länet.