3 röda rosor..

…överlämnade jag i slutet av mitt inledningsanförande till Lennart Holmlund. Med varje ros följde ett ordspråk och en uppmaning. Allt kopplat till hur sossarna borde rösta i vissa frågor:

1. Att veta det rätta och icke göra det är ej den modiges väg, kinesiskt ordspråk – Sänk skatten!

2. "Endast genom handling vinner livet i betydelse", HC Andersson – Mindre klasstorlekar i högstadiet!

3 "Det behövs mer mod för att ändra sin mening än för att förbli den trogen", Willy Brandt – Bygg gång- och cykelbron mellan Lundåkern-Bölesholmarna!