S-budget och besök av Europaparlamentariker

Idag kommer Socialdemokraterna i Umeå presentera sitt budgetförslag. Det är med spänning jag ser fram emot att få läsa om deras förslag. Kommer det någon skattesänkning så att Umeås fortsatta tillväxt och konkurrenskraft kan säkerhetsställas? Finns det med några förslag om hur Umeås företagsklimat kan bli bättre? Inte minst mot bakgrund av all den kritik som riktas mot Umeå på senaste tid. Jag tycker att Umeås bottenplacering på plats 181 i Svenskt Näringslivs ranking borde fungera som en väckarklocka för Holmlund. Arbetet med Allians för Umeås budgetförslag pågår just nu som intensivast och vi kommer att presentera det om en vecka. I vårt förslag kommer den så nödvändiga vitamininjektion som Umeå behöver finnas med. Men mer om det nästa vecka.

Nu måste jag gå åter till förberedelserna för dagens program. I eftermiddag ska vi bland annat träffa vår moderata Europaparlamentariker Anna Ibrisagic för samtal om Europafrågor.