Holmlund fel ute

I dagens blogg från Holmlund finns det både faktafel och dikeskörningar rent åsiktsmässigt.

1. Han försöker påskina att åklagarmyndigheten skulle haft det bättre med en socialdemokratisk regering, eftersom Alliansregeringen bara ‘sänker skatter i stället för att se till att rättssystemet fungerar’. Jo, tjena. Nu är det ju så att regeringen satsat mer pengar än socialdemokraterna på rättsväsendet. Kanske inte tillräckligt, det medger jag, men betydligt mer än vad (s) vill göra. Alliansens miljarsatsningar på polis och rättsväsende är den enskilt största någonsin. I sossarnas senaste budgetmotion ville man minska anslaget till just domstolarna med 30 miljoner, likaså anslaget till kriminalvården. På vilket sätt blir det bättre fungerande rättsprocess med mindre pengar till domstolarna, Holmlund?

2. Botniabanan. Holmlund påstår att moderaterna var emot Botniabanan. Så var det inte. Vi var för ett byggande av Botniabanan, men det var oenighet kring frågan om hur banan skulle finansieras. (M) ville inte att det skulle ske ske via lånefinansiering utan via vanliga anslag som övriga infrastrukturprojekt. Man ska vara korrekt i sin kritik, Holmlund.

3. Avslutningsvis vill Holmlund att eleverna ska sätta betyg på sina lärare och det ska i sin tur vara avgörande för lärarnas lönesättning m.m. Där delar jag inte hans uppfattning överhuvudtaget! Lärarna är en välutbildad och kompetent yrkeskår – även om det som i alla yrken finns undantag så klart. Om elevernas ska få sätta betyg på lärarna och detta ska bli avgörande för lärarnas lön, så hamnar lärarna i en ‘gisslansituation’ hos eleverna – ger man inte bra betyg till eleverna kan de återgälda det genom att ge dåliga betyg till lärarna. Som då får dålig lön. Nej, jag hoppas verkligen att Holmlund inte menar allvar med sitt utspel. För då kan vi börja snacka riktig betygsinflation i Umeå.