1:a maj talare, svara på detta!

Idag kommer många socialdemokratiska partiarbetare, ombudsmän och andra s-lojala vara ute och demonstrera. Efter att nästan utan avbrott ha demonstrerat mot sig själva och deras 70 år långa regeringsinnehav (med några års undantag av borgerliga regeringar) får de ju numera möjlighet att demonstrera mot en motståndarregering. Och då vore det intressant att höra vad alla talare – exempelvis Berit Andnor som talar i Umeå och Lennart Holmlund i Nordmaling – har att säga om den positiva utveckling som numera sker i Sverige.

Här har ni några fakta som jag gärna skulle vilja höra er kommentera. Varför ni tycker att nedanstående siffror är så skrämmande dåliga?

Alliansens politik har ju hittills bidragit till att:
– utanförskapet på ett år (okt 2006 – okt 2007) har minskat med 164 000 personer. Motsvarande minskning under förra regeringens sista år var bara 1 800 personer.
– Sverige har den snabbast sjunkande arbetslösheten i västvärlden.
– ökningen av antalet sysselsatta ungdomar är den starkaste sedan SCB påbörjade sina mätningar 1963.
– antalet sysselsatta 2007 nådde en "all-time-high". 4 660 000 personer var då sysselsatta i Sverige, vilket är det högsta antalet sedan mätningarna påbörjades 1963.
– 400 personer om dagen får ett jobb, att jämföra med socialdemokraternas sista år då 140 personer förtidspensionerades varje dag.
– Sverige på ett år har tagit ett rejält kliv uppåt i OECD:s välståndsliga, från fjortonde plats till en delad niondeplacering.
– alla som jobbar i Sverige får behålla mer av sin lön varje månad tack vare jobbavdraget. 75 procent av jobbavdraget går dessutom till låg- och medelinkomsttagare.
– 13 000 har fått nystartsjobb. En tredjedel av dessa är utrikes födda.
– Under 2007 anmäldes 830 000 lediga jobb till Arbetsförmedlingen, vilket är den högsta siffran på flera decennier.
– utanförskapet bland ungdomar har minskat med 28 000 personer. Under socialdemokraternas sista år vid makten ökade utanförskapet bland ungdomar med 12 000 personer.

Så snälla Holmlund och övriga 1:a majtalare, ge oss övriga några raka svar. Vad är problemet med att arbetslinjen numera har upprättats i svensk politik? Det har aldrig gått så bra för vårt land som nu. Vad är problemet med det?