Bra med nya affischeringstavlor

Under förra fullmäktige diskuterade vi möjligheten att kommunen börjar färdigställa fler ytor i centrala Umeå för affischering. Läser nu på nätet att mellan fem och tio affischeringstavlor kommer att sättas upp i Umeå med start under sommaren. Det är mycket välkommet.

Samtidigt hoppas jag att den olagliga affischeringen nu kommer minska. Såväl kommun som polis borde ta i med hårdhandskarna med de grupper som händanefter fortsätter att affischera på olagliga platser. För den hejdlösa affischeringen på elskåp, björkar, staket och husväggar förfular staden, därom råder ingen tvivel.

Bra med nya affischeringstavlor

Under förra fullmäktige diskuterade vi möjligheten att kommunen börjar färdigställa fler ytor i centrala Umeå för affischering. Läser nu på nätet att mellan fem och tio affischeringstavlor kommer att sättas upp i Umeå med start under sommaren. Det är mycket välkommet.

Samtidigt hoppas jag att den olagliga affischeringen nu kommer minska. Såväl kommun som polis borde ta i med hårdhandskarna med de grupper som händanefter fortsätter att affischera på olagliga platser. För den hejdlösa affischeringen på elskåp, björkar, staket och husväggar förfular staden, därom råder ingen tvivel.