Vägpaketet m.m.

Igår offentliggjorde vi fempartiöverenskommelsen (Alliansen + s) beträffande Umeå kommuns deltagande i finasniseringen av vägpaketet runt Umeå. Den innehåller bl.a. 250 miljoner kr i direkt medfinansiering. Det är positivt att vi fått en bred enighet politiskt i frågan – vägarna har annars varit en källa till splittring inte minst på den borgerliga sidan. Om vår satsning håller ända in i mål och att vägbygget verkligen kommer igång som vi hoppas och tror, det vet vi i höst då regeringen kommer med budget- och infrastrukturpropositionerna.

Under gårdagens fullmäktige behandlades även en motion från oss moderater där vi föreslog att kommunen skulle snabba på övergången till miljövänlig belysning. Förslaget behandlades välvilligt och det komer vara genomfört senast under år 2010.

Som svar på en enkel fråga från mig, så avslöjade Christer Paulsson (s) att det kommer ordnas fler ytor för fri affischering i Umeå. Förhoppningsvis kan vi då få lite ordning på det olagliga affischerandet och nedskräpningen som tyvärr inträffar alltför ofta. Samtidigt som det blir lättare för olika grupper och föreningar att marknadsföra sina aktiviteter. Redan till sommaren kan det vara fixat.

Avslutningsvis kommer även informationsskyltarna vid Umeås stora infarter att bytas ut. Det är på tiden. Bäst-före datumet har passerat och vi vill gärna se mer välkomnande och inbjudande välkomstskyltar till Norrlands huvudstad.