Budgetarbetet, skatten, ringleden

Idag får vi lyssna till redovisningar från kommunens olika förvaltningar, utfrån bokslut 2007 och deras verksamhetsunderlag för åren 2009-2011. Vi är ju inne i budgetprocessen inför 2009 och beslut kring budget tas nu i juni.

Som tidningarna rapporterar idag så har kommunen gjort starka resultat tre år i rad. Snudd på All-time high varje år. För 2007 ligger det preliminära resultatet på ca +157 miljoner kronor, och dår har vi inte räknat med plusresultaten för de kommunala bolagen. Så visst finns det utrymme att stegvis sänka kommunens extremt höga skatt. Om man tycker det är ett problem att umeborna överbeskattas, det vill säga. Det tycker vi i Alliansen.

Arbetet pågår för fullt med att lotsa fram Umeåprojektet (ringleden) som ett av de högst prioriterade vägprojekten inför höstens budgetprop och infrastrukturproposition. Här jobbar m, c, fp och kd tillsammans med (s) i Umeå för att hitta framkomliga lösningar. Men någon slutsumma på hur mycket vi är beredd att gå in med i medfinansiering är ännu inte fastställd – diskussioner pågår.