Med ljus och färg blir Umeå tryggare

Hatten av för de planer som park- och gatuchefen Carl Arnö presenterar i dagens VK!

Kul att festivalen Höstljus återkommer under några veckor i november, men betydligt viktigare är att det blir starten på ett mer långsiktigt arbete för att göra Umeå tryggare. Med ljus och färg.

Just vikten av att kommunen jobbar målmedvetet och strategiskt med jämställd stadsplanering talade jag om på moderaternas rikskonferens förra veckan. De planer som nu finns i Umeå kommer att stärka vår ställning att vara i framkant på detta område.

Det handlar om livskvalitet. Att kunna känna sig trygg i det offentliga rummet, oavsett om du är man eller kvinna. Och vi vet att många kvinnor inte vågar röra sig ensamma ute efter mörkrets inbrott.

Jag tycker det är en strålande idé att, utöver de vanliga trygghetsskapande åtgärderna runt om i kommunen, prioritera ett 20-tal otrygga och mörka platser (utvalda utifrån den undersökning av otrygga passager) som genomförts)och förvandla dem till ljusa och trygga platser. Oavsett om det nu är Gamla bron eller om det är gång och cykelvägen genom Lilljansskogen.

Vi vet att Umeå, sett till brottsstatistiken, är en säker stad att leva i. Men känslan av otrygghet bland framförallt kvinnor försämrar livskvaliteten på ett oacceptablet sätt. Därför ska kommunen, tillsammans med polis, föreningar m.fl samarbeta och prioritera resuser till just trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet.