Byggprojekt och visioner i Umeå

Vk har idag en genomgång av alla byggprojekt som planeras eller har varit på gång ett längre tag.

Som de flesta umebor känner även jag en frustration över att det mesta fastnar i långbänkar. Min ambition är dock solklar – vi måste göra allt vad vi kan för att komma till skott och och det ena projektet utesluter faktiskt inte det andra. Från politiskt håll kräver det tydlighet gentemot allmänhet och eventuella privata intressenter om vilka ambitioner och avsikter som finns. Det krävs också en förmåga att fatta nödvändiga beslut och se till att besluten är väl förankrade hos befolkningen (såväl som inom de olika partierna).

Umeå växer och ska förhoppningsvis kunna växa ännu snabbare kommande år. 200 000 invånare senast år 2050 är i alla fall en vision som har starkt stöd av befolkningen, enligt en opinionsundersökning som gjordes av VK för ett tag sedan. Men tillväxten kräver framförhållning i den översiktliga planeringen och det kräver politiska partier som vågar fatta beslut och stå fast vid dem.

Det viktigaste är enligt min uppfattning byggandet av ringleden i det s.k. Vägpaketet. Det är den viktigaste pusselbiten för att komma tillrätta med luftmiljön i centrala Umeå och också en viktig komponent för tillkommande etableringar till vår kommun. Vi jobbar nu intensivt över partigränserna för att detta vägobjekt ska kunna bli prioriterat av regeringen i den kommande infrastrukturpropositionen. Om vi lyckas, det vet vi i höst.

Detta står emellertid inte i motsatsställning till övriga uppräknade projekt. Staden mellan broarna, Konstnärligt Campus, Evenemangsarena, nytt badhus etc har alla en funktion att spela i att utveckla vår stad.

Avslutningsvis kan jag konstatera att röstningen om solfilmen avbrutits sedan Östersunds stora försprång visat sig vara resultat av röstmanipulation, enligt en talesman för SVT. Nu blir det lottdragning istället, så håll tummarna för Umeå.