Kvinnors företagande och Umeås höga kommunalskatt

I VK kan vi idag läsa att Umeå i stort sett är sämst i landet, 288:e plats av 290 kommuner, när det gäller andelen kvinnor som är företagare. Detta problem har vi från Alliansen påtalat ett flertal gånger, senaste på förra fullmäktige. Vi har också presenterat förslag på hur vi på olika sätt ska underlätta för kvinnor som vill satsa på att bli entreprenörer och företagare. Sist fick vi avslag på en motion att kommunen skulle inbjuda till inspirationsträffar och starta-eget utbildningar för anställda inom Umeå kommun. Ska bli intressant att se hur socialdemokraterna bemöter denna rappport. Kommer de förklara krig även mot Företagarna lokalt? På samma sätt som Svenskt Näringsliv hamnade ute i kylan senast?

Igår kunde vi läsa på vk.se se att Umeå låg sämst till i Hyresgästföreningens undersökning när det gäller hur mycket pengar man har kvar att röra sig med när boendet och andra utgifter är betalt. En orsak till detta är enligt undersökningen Umeås kommunalskatt. Umeå har högst kommunalskatt av de undersökta kommunerna. Så behöver det inte vara. Umeå kommun gör stora plusresultat år efter år. Kommunen tar ut för hög skatt av sina invånare och gör därför en vinst på över hundra miljoner år efter år. Boven i detta fall är Lennart Holmlund och hans socialdemokrater. De tar medvetet ut för hög skatt, vilket inte är annat än skamligt.

En normalinkomstfamilj, där båda arbetar, förlorar i snitt 10 000 kronor per år på att bo i Umeå, jämfört med att bo i en kommun med en skattenivå på rikssnittet.Vi i Allians för Umeå vill sänka skatten! Människor ska inte straffas med sämre ekonomi för att man väljer att bosätta sig i vår stad – den höga skatten är ett hot mot Umeås tillväxt!

I valet 2010 har umeborna chansen att rösta bort sossarnas styre.