Dags för omprövning – låt oss ordna fram fler affischeringsytor

Jag ska utan omsvep erkänna att jag ändrat uppfattning i den här frågan. Tidigare har mitt parti varit ‘medskyldiga’ till att stoppa ett förslag om fler kommunala affischeringsytor. Det var några år sen – men nu är det hög tid för omprövning.

Jag håller med om att det inte är rimligt med en enda kommunal anslagstavla i centrum där alla föreningar och klubbar ska affichera och informera om sin verksamhet. Och som alla kan se så affischeras det precis överallt ändå vilket förfular staden. Det är inte hållbart.

Genom att skapa fler kommunala affischeringsytor (gärna i samverkan med olika privata fastighetsägare som kanske också tröttnat på den olagliga affischeringen) så slår vi två flugor i en smäll. Dels innebär det bättre möjligheter för alla föreningar/klubbar/nätverk att nå ut med information om allt som händer i stan, dels får vi ett renare/snyggare centrum om affischeringen kan koncentreras till ett fåtal godkända ställen.

Ett motargument är väl att det blir dyrare för kommunen, men å andra sidan så kostar det att hålla rent efter all olaglig affischering också.

Jag har omprövat mitt ställningstagande – och har även pratat med den moderata representanten i tekniska nämnden – och vi är beredda att omgående verka för fler affischeringsytor i centrum. Krävs det mer pengar för detta så kan vi ta det i den budgetprocess som nu påbörjats. Beslut borde då kunna tas i juni, om inte tekniska nämnden kan finansiera det inom sin nuvarande budgetram.