Nydala-stugor, Björby och befolkningssiffror

Igår lyckades vi köra över socialdemokraterna i ett ärende rörande Nydalaområdet. Det gällde direktiven inför arbete med den fördjupande planen över Nydalaområdet.

Nydalaområdet är ju ett viktigt rekreationsområde, och vi är många som anser att stugorna kring sjön förhöjer värdet av att ströva fritt och tryggt i området. Nu har vi politiskt i direktiven lyckats slå fast att stugbebyggelsen runt Nydalasjön ska få vara kvar. Socialdemokraterna har ju önskat inlösa och riva alla stugor, medan vi från Alliansen i en motion från 2005 lyckades genomdriva ett temporärt stopp i rivningen, i avvaktan på en kulturhistorisk inventering av stugorna. Det visade sig att en mycket stor del av stugorna bedömdes som viktiga att bevara. Vi i Alliansen lyckades igår tillsammans med miljöpartiet slå fast att någon inlösen och rivning inte längre är aktuell.

Miljöpartiets tidigare gruppledare i Umeå, Nina Björby, byter till socialdemokraterna. Har lärt känna Björby som en kunnig och skicklig politiker, även om jag inte delar hennes politiska uppfattningar. Det hedrar henne att hon är tydlig med att hon hoppar av alla politiska uppdrag. Byter man parti ska man också kliva ned från de platser som man fått på det gamla partiets mandat. Frågan är om detta inte är början till slutet för miljöpartiet i Umeå? Om Björbys falang hoppar av/byter parti så tappar man väl hälften av medlemmarna. Däremot så har man ju hittills inte direkt uppmärksammat det som borde vara den största nyheten i allt detta (även om jag just såg att DN på nätet hade fokuserat lite på det) – Nina Björby är ju faktiskt länsordförande för Miljöpartiet i Västerbotten. Så krisen sprider sig kanske till resten av länet?

Igår kom befolkningssiffrorna för Umeå. Jag kommenterade det som hastigast. Siffrorna var väntade och egentligen ingen nyhet. En hyfsad ökning om man ska jämföra med resten av Norrlandsstäderna. Samtidigt understryker det just sådant jag påpekat tidigare. Ska vi öka befolkningstillväxten i Umeå så måste vi få fler människor att vilja/kunna stanna i vår stad. Utflyttningen är numera över 6000 personer varje år. Tänk vilken potential vi har till ökad befolkningstillväxt om fler stannade! Det handlar om att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, bra bostäder, bättre företagsklimat, lägre skatt m.m. Ska vi kunna nå 200 000 invånare senast år 2050 så gäller det att göra omläggningar av politiken på ett antal områden.