Företagsklimat, inget gemensamt alternativ, kunskapsluckor

Lennart Holmlund (s) har dömt ut den stora rankinglista av kommunernas företagsklimat som Svenskt Näringsliv publicerar varje år. Den betyder ingenting, enligt LH.

Vi i Alliansen tycker tvärtom. Det är en god måttstock på hur företagarna ser på företagsklimatet i Umeå, och visar också ett antal förbättringsområden. Vi lämnade därför igår in en gemensam motion om att Umeå kommun ska ha som målsättning att år 2010 placera sig bland de 10 bästa kommunera i landet på denna rankinglista. Genom att analysera och arbeta igenom område efter område ska vi förbättra det lokala företagsklimatet. Steg för steg och i dialog med det lokala näringslivet. Det är inget konstigt i det – många kommuner i landet med ambitioner jobbar redan på detta sätt utifrån Svenkt Näringslivs undersökning. Hög tid att Umeå gör detsamma!

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly markerar tydligt idag att det inte kommer finnas något gemensamt alternativ för s-v-mp i valet 2010. Man ska gå till val var för sig. Det var ju klargörande. Då finns det alltså inget gemensamt alternativ till dagens regering med de fyra Allians-partierna: bara tre partier på vänsterkanten som är ovänner och som tävlar i vem som höjer skatten mest för medborgarna.

Det har kommit rapporter om bristande kunskaper hos den samlade valmanskåren, vissa siffror har varit kända ett tag. I dagens SvD är det egentligen en ganska skrämmande läsning. I valet 2006 var det bara 46% som visste att vi hade en socialdemokratisk regering. Och bara 40% kunde namnge en lokal eller regional politiker som kandiderade till riksdagen. Tydligen finns några av de största kunskapsluckorna hos studenter på högskola och universitet dessutom. Det här borde få ansvariga i alla partier att tänka till några varv extra. I den allmänna diskussionen brukar annars hävdas att människor är intresserade och hänger med väl i samhällsdebatten….siffrorna pekar på motsatsen.