Sämsta tänkbara resultat

Det blir två regioner i Norrland. Det som vi i Västerbotten, och i synnerhet i Umeå, varit överens om vore det absolut sämsta alternativet har nu inträffat. Landstingen i Norrbotten och Västerbotten slås ihop.

Hur f-n gick det här till?? Socialdemokraterna har ju haft samma åsikt som oss moderater när det gäller alternativet två regioner i Norrland – att det inte är något alternativ överhuvudtaget!

Nu är ju risken överhängande att Luleå blir residensstad i regionen Övre Norrland. Nyligen släpptes en statlig utredning som föreslog att ett antal länsstyresler skulle slås samman. Och i det fall Västerbotten och Norrbotten skulle slås ihop, så skulle Luleå vara det självklara valet för huvudorten i denna region. Risken är nu att i den samordning som komma skall – så kommer de statliga verken och andra myndigheter alla hamna i Luleå. Medan Umeå finns i regionens ytterkant.

Just detta scenario kommer jag ihåg att vi diskuterade bland ledande politiker i Umeå för något år sedan, och vi var ju alla på det klara med att det scenariot måste undvikas till vilket pris som helst. Men nu är vi där. Umeå har fått kniven i ryggen.

Satt socialdemokraterna från Västerbotten och sov på mötet i Sundsvall?

De enda som lär applådera av glädje åt detta beslut är väl ett antal ledande landstingspolitiker som nu får byta titlar till regionråd. För bland befolkningen finns det inga som ropar på krav efter nya storlandsting. Och inte bland vårdpersonalen heller för den delen.

Sämre än så här blir det inte. Det enda vi nu kan hoppas på är att regeringen tar sitt ansvar och säger nej till den här begäran. Hoppas att moderaterna med statsminister Reinfeldt i spetsen står på sig.