SKL, arbetsgrupp (m) och bra beslut

Idag bär det av till Stockholm för möte med utbildningsberedningen inom ramen för Sveriges Kommuner och Landsting. Det är alltid givande möten, inte minst att träffa kollegor från övriga delar av landet.

Dessförinnan kommer jag också hinna med ett första möte med den arbetsgrupp inom moderaterna som fått i uppdrag att förnya partiets kommunpolitik, och då med särskilt fokus på företagande och det privata näringslivets villkor ute i kommunerna.

Igår tog vi en rad bra beslut på kommunstyrelsens sammanträde. Umeå kommun kommer behålla fri parkering för miljöbilar, trots att socialdemokraterna ville avskaffa detta. Däremot får vi anledning att komma tillbaka i själva definitionsfrågan om vad som är att räkna som miljöbil. Idag är det en alltför snäv definition. Glädkande också att min motion om att göra Umeå till Sveriges renaste stad vinner stöd från de övriga partierna, oavsett blocktillhörighet. Det finns en utbredd insikt om att vi nu måste ta itu med nedskräpningen i vår kommun på allvar.