Farväl till flumskolan

Idag meddelas från regeringen att obligatoriska skriftliga omdömen från årskurs ett kommer införas fr.o.m. höstterminen.

Mycket bra! Här uppfyller Alliansen ytterligare ett vallöfte. Barn och föräldrar har rätt till tydlig informaton om hur det går i de olika ämnena. Positivt är också att omdömena ska vara betygsliknande, i den meningen att läraren ska utvärdera elevens kunskapsutveckling.

Nu återupprättas den svenska kunskapsskolan. Steg för steg.