Infrastruktur, Volvo och ökat våld mot kvinnor

Finansminister Borg utlovar en intervju i DN mer satsningar från statens sida på bl.a. infrastruktur under kommande år. Det är bra besked. Det behövs mer pengar till både vägar och järnvägar. I Norrland har vi ju exempelvis både Umeås planerade ringled och Norrbotniabanan som högprioriterade projekt (för att inte tala om att Ådalsbanan som måste fixas omgående så att Botniabanan kan trafikeras). Sveriges ekonomi går ju lysande, och överskotten behöver ju inte enbart gå till att amortera på statsskulden.

Idag skriver tidningarna om att Volvo i Umeå nu lämnat in formell begäran hos länsstyrelsen att få utöka produktionen från 66.000 hytter per år till 100.000. Det är mycket glädjande att Volvo fortsätter investera och satsa här i Umeå. Förhoppningsvis kommer ett snabbt, tydligt och positivt tillståndsbeslut från länsstyrelsen i den här frågan.

Våldet mot kvinnor fortsätter att öka i länet. Det senaste året har de anmälda misshandelsfallen, där kvinnorna känner gärningsmannen, ökat med 20 procent. Förklaringen ligger enligt Kvinnofridslinjen dels i att anmälningsbenägenheten har ökat, dels i ett faktiskt ökande av våldet. Hur som helst så visar det tydligt att samhället måste prioritera dessa brott högre än man tidigare gjort.

Infrastruktur, Volvo och ökat våld mot kvinnor

Finansminister Borg utlovar en intervju i DN mer satsningar från statens sida på bl.a. infrastruktur under kommande år. Det är bra besked. Det behövs mer pengar till både vägar och järnvägar. I Norrland har vi ju exempelvis både Umeås planerade ringled och Norrbotniabanan som högprioriterade projekt (för att inte tala om att Ådalsbanan som måste fixas omgående så att Botniabanan kan trafikeras). Sveriges ekonomi går ju lysande, och överskotten behöver ju inte enbart gå till att amortera på statsskulden.

Idag skriver tidningarna om att Volvo i Umeå nu lämnat in formell begäran hos länsstyrelsen att få utöka produktionen från 66.000 hytter per år till 100.000. Det är mycket glädjande att Volvo fortsätter investera och satsa här i Umeå. Förhoppningsvis kommer ett snabbt, tydligt och positivt tillståndsbeslut från länsstyrelsen i den här frågan.

Våldet mot kvinnor fortsätter att öka i länet. Det senaste året har de anmälda misshandelsfallen, där kvinnorna känner gärningsmannen, ökat med 20 procent. Förklaringen ligger enligt Kvinnofridslinjen dels i att anmälningsbenägenheten har ökat, dels i ett faktiskt ökande av våldet. Hur som helst så visar det tydligt att samhället måste prioritera dessa brott högre än man tidigare gjort.